Vulcan Face Mask Detection API

An Open-source Face Mask Detection API by Vulcan Coalition

Vulcan Coalition logo
Microsoft logo

Vulcan Coalition ร่วมมือกับ Microsoft

พัฒนาระบบ Computer Vision AI ในการตรวจจับพฤติกรรมการใส่หน้ากากผ่านกล้อง โดย AI จะถูกฝึกสอนโดยกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางการได้ยิน

promo imgage face mask detection 1
promo imgage face mask detectio 2

นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ฟรี

Vulcan เปิด API ให้กับผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อในรูปแบบ Open-source ภายใต้สัญญาอนุญาต CC-BY-SA 4.0

Vulcan Mask Detection API

ดูวิธีการใช้งาน AI Model และ API ได้ผ่าน Github

AI ตรวจจับการใส่หน้ากากจากรูปภาพนี้เป็นเพียงแค่ Prototype โดยใช้คู่กับการพัตนาระบบ Data Labelling Platform เพื่อให้ผู้พิการสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และสนุกไปกับการทำงาน

สนใจพัฒนาโมเดล AI

หรือสนับสนุนการ สร้างงานด้าน AI ให้กับกลุ่มผู้พิการ รวมถึงการทำ Data Labelling สามารถติดต่อทีม Vulcan Coalition ได้ทาง Facebook Messenger หรือ Email vulcan@lab.ai