Vulcan Logo

AI Technology Driven by Disabilities ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยผู้พิการทั้งในด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย

Help the Disabled People & Unemployed

ประเทศไทยมีคนพิการในวัยทำงานทั้งหมด 819,000 คน แต่มีคนพิการ เพียง 33.18% ที่ได้รับโอกาสจ้างงาน ในขณะที่คนพิการวัยทำงาน 300,000 คน ไม่มีอาชีพ ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

AI Data Set at Scale

การขาดแคลนข้อมูลเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนา AI เนื่องจากการจัดเตรียม ข้อมูลสำหรับพัฒนา AI มีต้นทุนสูงและใช้แรงงานจำนวนมาก ซึ่งแม้แต่บริษัท เทคโนโลยีระดับโลกก็เลือกที่จะใช้บริการบริษัทจัดเตรียมข้อมูล

/

Our Services

จัดเตรียมชุดข้อมูล ปรึกษา และร่วมพัฒนา AI กับเราทั้งในด้านอุตสาหกรรมและด้านการวิจัย

Quota Partners

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน การจ้างงานคนพิการกับเรา

Disability Workforces

เราเชื่อในศักยภาพคนพิการ มาร่วมสร้าง สิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันกับเรา

Our Story

เราอยาก ขับเคลื่อน AI ไปข้างหน้า โดย ไม่ทิ้งผู้พิการ ไว้ข้างหลัง

How can disability drive AI industry?

ขับเคลื่อนสังคม 3 ด้านผ่านโควต้าคนพิการ

Featured Icon

สร้างนวัตกรรม

ขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาด้วยชุดข้อมูลที่จัดเตรียมโดยแรงงานคนพิการ

Featured Icon

สร้างอาชีพ (มาตรา 35)

สร้างงานที่สามารถดึงศักยภาพคนพิการ ให้ทำได้ดีกว่าคนทั่วไป และออกแบบระบบ การทำงานสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ

Featured Icon

สร้างความยั่งยืน

ลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐในระยะยาว โดยสร้างทรัพย์สินทางปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อสร้างรายได้ตลอดชีวิต

เราเปลี่ยนโควต้าคนพิการเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย

Featured Icon

เปลี่ยนจากการจ่ายเงินเข้ากองทุน(มาตรา 34)

Featured Icon

สู่การจ้างเหมาบริการคนพิการ(มาตรา 35)

Featured Icon

เพื่อสร้างแรงงานคนพิการทำหน้าที่ "AI Trainer"

เพราะเราเชื่อในศักยภาพคนพิการ

เมื่อบางส่วนที่ขาดถูกเติมเต็มด้วยส่วนอื่นให้พิเศษ การโอนถ่ายพื้นที่ของสมองในส่วนอวัยวะที่พิการ เพื่อช่วยอวัยวะที่ไม่พิการ (Brand Rewired) และ การใช้ประสาทสัมผัสอื่นทดแทนประสาทสัมผัสที่พิการซ้ำๆ ส่งผลให้คนพิการแต่ละประเภท มี ‘ศักยภาพเฉพาะ’ ที่โดดเด่นกว่าคนไม่พิการ

Featured Icon

กลุ่มคนตาบอด

สามารถประมวลข้อมูลเสียง ได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไป 2 เท่า

Featured Icon

กลุ่มคนหูหนวก

สามารถมองเห็นในกว้างและ มองรายละเอียดได้ดีกว่าคนทั่วไป

Featured Icon

กลุ่มออทิสติก

สามารถจับแพทเทิร์นได้ดีและ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สนใจ

Our Research

ไม่เพียงแค่เรารับทำ Data Labelling เรายังมีทีมที่ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ควบคู่กับยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานคนพิการ

Thai Text-to-Speech

AI ที่แปลประโยค ออกมาเป็นเสียงภาษาไทย มุ่งเน้นไปที่ความเป็นธรรมชาติของเสียงให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด

Vulcan Mask Detection API

Open-source AI เพื่อตรวจจับการใส่หน้ากากจากรูปถ่าย โดย AI เป็น Prototype จากการพัฒนา Labelling Platform

ภารกิจของเราคือการสร้างงานและรายได้ที่แท้จริงให้กับคนพิการ เพื่อให้เค้าสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน

Counter Icon
+
Workforce Quotas
Counter Icon
+
Quota Partners
Counter Icon
+
บาทต่อเดือนต่อคน

QUOTAS

รวมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients

PARTNERSHIP

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients

CUSTOMER

Clients
Clients

OUR TEAM

ทีมที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นไปได้

Methawee Thatsanasateankit

Chief Executive Officer (CEO)

Social Entrepreneur, Disabled Project Manager and Digital Marketer. Leading Education for Disabled Project for more than 5 years. Experienced in using digital marketing for social change.

Niran Pravithana

Chief Business Officer (CBO)

AI Scientist, Programmer and Economist. Founder of Ava Advisory, leading Thailand Finch Start up. More than 10 year of experience in Financial Market and technological domain

Bunnakorn Somprasert

Chief Financial Officer (CFO)

Financial Manager, Financial Consultant, and CEO Assistant. More than 5 years deliberate in the financial field; Debt and Equity market, Excellent in analyzing and structuring financial position for the startup.

Chatavut Viriyasuthee

Chief Research Officer (CRO)

Ex-Thomson Reuter and a researcher in AI with Expertise in machine learning, deep learning, Computer vision, robotics and causal inference

Thanat Lapthawan

AI Scientist

AI Reseacher expertise in speech processing, computer vision, and natural language processing

Jaruwat Lethaisong

Disability Specialist

Mobility disabled who graduedted from Social Work, Thammasat University. He would like to enhanced job opportunity for PwD

Worapong pongseema

Disability Specialist

The Blind with legal backgroud, Disabilities rights activist and content creator about disability

Twin Panichsombat

Advisor

Agile-coach, author, speaker, 20-year experienced In Software Development.